Pentru comenzi si informatii: Tel. 0729206009

CRUCI DIN MARMURA
S.C. Roca Art S.R.L - SIMERIA

 

Cruce Marmura Model D1 Cruce Marmura Model D2 Cruce Marmura Model D3 Cruce Marmura Model D4
Model: D1
Pret: 3160 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D2
Pret: 4000 Lei
Cruce (105x65x8)
Postament (90x15x8)

Model: D3
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D4
Pret: 2490 Lei
Cruce (100x55x8)
Postament (85x15x8)

Cruce Marmura Model D5 Cruce Marmura Model D6 Cruce Marmura Model D7 Cruce Marmura Model D8
Model: D5
Pret: 3440Lei
Cruce (105x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D6
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D7
Pret: 3290 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D8
Pret: 10490 Lei
Cruce (150x90x12)
Postament (120x15x8)

Cruce Marmura Model D9 Cruce Marmura Model D10 Cruce Marmura Model D11 Cruce Marmura Model D12
Model: D9
Pret: 4690 Lei
Cruce (140x80x8)
Postament (110x15x8)

Model: D10
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D11
Pret: 3140 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D12
Pret: 4890 Lei
Cruce (140x70x8)
Postament (100x15x8)

Cruce Marmura Model D13 Cruce Marmura Model D14 Cruce Marmura Model D15 Cruce Marmura Model D16
Model: D13
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D14
Pret: 3090 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D15
Pret: 3340 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D16
Pret: 3490 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D17 Cruce Marmura Model D18 Cruce Marmura Model D18 Cruce Marmura Model D20
Model: D17
Pret: 3340 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D18
Pret: 7690 Lei
Cruce (135x80x8)
Postament (110x15x8)
Model: D20
Pret: 3560 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D21 Cruce Marmura Model D22 Cruce Marmura Model D23 Cruce Marmura Model D24
Model: D21
Pret: 8490 Lei
Cruce (150x100x12)
Postament (130x15x8)

Model: D22
Pret: 2690 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D23
Pret: 3340 Lei
Cruce (115x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D24
Pret: 2940 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D25 Cruce Marmura Model D26 Cruce Marmura Model D27 Cruce Marmura Model D28
Model: D25
Pret: 3090 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D26
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D27
Pret: 3340 Lei
Cruce (131x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D28
Pret: 2690 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D29 Cruce Marmura Model D30 Cruce Marmura Model D31 Cruce Marmura Model D32
Model: D29
Pret: 5590 Lei
Cruce (140x75x8)
Postament (105x15x8)

Model: D30
Pret: 2940 Lei
Cruce (100x62x8)
Postament (92x15x8)

Model: D31
Pret: 3340 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D32
Pret: 2490 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D33 Cruce Marmura Model D34
Model: D33
Pret: 4090Lei
Cruce (130x115x8)
Postament (145x15x8)

Model: D34
Pret: 5490 Lei
Cruce (130x175x8)
Postament (205x15x8)

Cruce Marmura Model D37 Cruce Marmura Model D38 Cruce Marmura Model D39 Cruce Marmura Model D40
Model: D37
Pret: 2490 Lei
Cruce (90x50x8)
Postament (80x15x8)

Model: D38
Pret: 2490 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D39
Pret: 3490 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D40
Pret: 3890 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D41 Cruce Marmura Model D42 Cruce Marmura Model D43 Cruce Marmura Model D44
Model: D41
Pret: 2490 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D42
Pret: 3640 Lei
Cruce (120x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D43
Pret: 2940Lei
Cruce (105x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D44
Pret: 2490 Lei
Cruce (80x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D45 Cruce Marmura Model D46 Cruce Marmura Model D47 Cruce Marmura Model D48
Model: D45
Pret: 4990 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D46
Pret: 2690 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D47
Pret: 6390 Lei
Cruce (140x80x8)
Postament (110x15x8)

Model: D48
Pret: 3490 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D49 Cruce Marmura Model D50 Cruce Marmura Model D51 Cruce Marmura Model D52
Model: D49
Pret: 2790 Lei
Cruce (100x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D50
Pret: 3340 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D51
Pret: 2490 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D52
Pret: 2740 Lei
Cruce (95x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D53 Cruce Marmura Model D54 Cruce Marmura Model D55 Cruce Marmura Model D56
Model: D53
Pret: 3040 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D54
Pret: 3490 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D55
Pret: 2440 Lei
Cruce (95x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D56
Pret: 2490 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D57 Cruce Marmura Model D58 Cruce Marmura Model D59 Cruce Marmura Model D60
Model: D57
Pret: 4090 Lei
Cruce (140x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D58
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D59
Pret: 3260 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D60
Pret: 2440 Lei
Cruce (100x55x8)
Postament (85x15x8)

Cruce Marmura Model D61 Cruce Marmura Model D62 Cruce Marmura Model D63 Cruce Marmura Model D64
Model: D61
Pret: 3440 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D62
Pret: 2560 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D63
Pret: 2560 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D64
Pret: 3060 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D65 Cruce Marmura Model D66 Cruce Marmura Model D67 Cruce Marmura Model D68
Model: D65
Pret: 2790 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D66
Pret: 3140 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D67
Pret: 3340 Lei
Cruce (115x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D68
Pret: 3140 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D69 Cruce Marmura Model D70 Cruce Marmura Model D71 Cruce Marmura Model D72
Model: D69
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D70
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D71
Pret: 2490 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D72
Pret: 3690 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D73 Cruce Marmura Model D74 Cruce Marmura Model D75 Cruce Marmura Model D76
Model: D73
Pret: 3790 Lei
Cruce (130x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D74
Pret: 4690 Lei
Cruce (150x90x8)
Postament (95x15x8)

Model: D75
Pret: 2940 Lei
Cruce (100x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D76
Pret: 3340 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D77 Cruce Marmura Model D78 Cruce Marmura Model D78 Cruce Marmura Model D80
Model: D77
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D78
Pret: 2590 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D79
Pret: 2970 Lei
Cruce (100x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D80
Pret: 2590 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D81 Cruce Marmura Model D82 Cruce Marmura Model D83 Cruce Marmura Model D84
Model: D81
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D82
Pret: 3260 Lei
Cruce (115x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D83
Pret: 3260 Lei
Cruce (115x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D84
Pret: 2940 Lei
Cruce (105x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D85 Cruce Marmura Model D86 Cruce Marmura Model D87 Cruce Marmura Model D88
Model: D85
Pret: 3340 Lei
Cruce (125x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D86
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D87
Pret: 2690 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D88
Pret: 4690 Lei
Cruce (125x70x8)
Postament (100x15x8)

Cruce Marmura Model D89 Cruce Marmura Model D90 Cruce Marmura Model D91 Cruce Marmura Model D92
Model: D89
Pret: 3890 Lei
Cruce (120x90x10)
Postament (120x15x8)

Model: D90
Pret: 2940 Lei
Cruce (120x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D91
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D92
Pret: 3260 Lei
Cruce (125x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D93 Cruce Marmura Model D94 Cruce Marmura Model D95 Cruce Marmura Model D96
Model: D93
Pret: 3890 Lei
Cruce (115x60x12)
Postament (90x15x8)

Model: D94
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D95
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D96
Pret: 4260 Lei
Cruce (130x70x8)
Postament (100x15x8)

Cruce Marmura Model D97 Cruce Marmura Model D98 Cruce Marmura Model D99 Cruce Marmura Model D100
Model: D97
Pret: 3490 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D98
Pret: 5990 Lei
Cruce (140x90x8)
Postament (120x15x8)

Model: D99
Pret: 2990 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D100
Pret: 2490 Lei
Cruce (90x50x8)
Postament (80x15x8)

Cruce Marmura Model D101 Cruce Marmura Model D102 Cruce Marmura Model D103 Cruce Marmura Model D104
Model: D101
Pret: 3140 Lei
Cruce (125x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D102
Pret: 3790 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D103
Pret: 2490 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D104
Pret: 2390 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Cruce Marmura Model D106 Cruce Marmura Model D106 Cruce Marmura Model D106
Model: D106
Pret: 10490 Lei
Cruce (120x140x15)
Postament (170x15x8)

Cruce Marmura Model D109 Cruce Marmura Model D110 Cruce Marmura Model D111 Cruce Marmura Model D112
Model: D109
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D110
Pret: 2440 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D111
Pret: 2740 Lei
Cruce (100x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D112
Pret: 10490 Lei
Cruce (150x90x15)
Postament (120x15x8)

Cruce Marmura Model D113 Cruce Marmura Model D114 Cruce Marmura Model D115 Cruce Marmura Model D116
Model: D113
Pret: 2490 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D114
Pret: 2440 Lei
Cruce (95x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D115
Pret: 3560 Lei
Cruce (120x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D116
Pret: 2790 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D117 Cruce Marmura Model D118 Cruce Marmura Model D119 Cruce Marmura Model D120
Model: D117
Pret: 2440 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D118
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D119
Pret: 2590 Lei
Cruce (97x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D120
Pret: 3950 Lei
Cruce (127x69x8)
Postament (99x15x8)

Cruce Marmura Model D121 Cruce Marmura Model D122 Cruce Marmura Model D123 Cruce Marmura Model D124
Model: D121
Pret: 2590 Lei
Cruce (95x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D122
Pret: 3090 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D123
Pret: 2740 Lei
Cruce (110x50x8)
Postament (80x15x8)

Model: D124
Pret: 2940 Lei
Cruce (110x50x8)
Postament (80x15x8)

Cruce Marmura Model D125 Cruce Marmura Model D126 Cruce Marmura Model D127 Cruce Marmura Model D128
Model: D125
Pret: 2760 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D126
Pret: 2940 Lei
Cruce (105x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D127
Pret: 4050 Lei
Cruce (130x75x8)
Postament (95x15x8)

Model: D128
Pret: 3640 Lei
Cruce (120x50x8)
Postament (80x15x8)

Cruce Marmura Model D129 Cruce Marmura Model D130 Cruce Marmura Model D131 Cruce Marmura Model D132
Model: D129
Pret: 5490 Lei
Cruce (135x80x8)
Postament (110x15x8)

Model: D130
Pret: 5490 Lei
Cruce (135x75x8)
Postament (105x15x8)

Model: D131
Pret: 3640 Lei
Cruce (115x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D132
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D133 Cruce Marmura Model D134 Cruce Marmura Model D135 Cruce Marmura Model D136
Model: D133
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D134
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D135
Pret: 4490 Lei
Cruce (160x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D136
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D137 Cruce Marmura Model D138 Cruce Marmura Model D139 Cruce Marmura Model D140
Model: D137
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D138
Pret: 2690 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D139
Pret: 3090 Lei
Cruce (120x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D140
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D141 Cruce Marmura Model D142 Cruce Marmura Model D143 Cruce Marmura Model D144
Model: D141
Pret: 4690 Lei
Cruce (125x75x8)
Postament (105x15x8)

Model: D142
Pret: 2940 Lei
Cruce (100x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D143
Pret: 3090 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D144
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D145 Cruce Marmura Model D146 Cruce Marmura Model D147 Cruce Marmura Model D148
Model: D145
Pret: 2740 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D146
Pret: 5490 Lei
Cruce (135x80x8)
Postament (110x15x8)

Model: D147
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D148
Pret: 3490 Lei
Cruce (115x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D149 Cruce Marmura Model D150 Cruce Marmura Model D151 Cruce Marmura Model D152
Model: D149
Pret: 2690 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D150
Pret: 2390 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D151
Pret: 2940 Lei
Cruce (105x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D152
Pret: 3340 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D153 Cruce Marmura Model D154 Cruce Marmura Model D155 Cruce Marmura Model D156
Model: D153
Pret: 4090 Lei
Cruce (125x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D154
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D155
Pret: 2640 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D156
Pret: 3560 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D157 Cruce Marmura Model D158 Cruce Marmura Model D159 Cruce Marmura Model D160
Model: D157
Pret: 3340 Lei
Cruce (120x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D158
Pret: 10490 Lei
Cruce (135x90x15)
Postament (120x15x8)

Model: D159
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D160
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Cruce Marmura Model D161 Cruce Marmura Model D162 Cruce Marmura Model D163 Cruce Marmura Model D164
Model: D161
Pret: 3640 Lei
Cruce (120x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D162
Pret: 3390 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D163
Pret: 3090 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D164
Pret: 3990 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (0x15x8)

Cruce Marmura Model D167 Cruce Marmura Model D168
Model: D167
Pret: 5490 Lei
Cruce (150x120x8)
Postament (150x15x8)

Model: D168
Pret: 8890 Lei
Cruce (130x140x8)
Postament (170x15x8)

Cruce Marmura Model D169 Cruce Marmura Model D170 Cruce Marmura Model D171 Cruce Marmura Model D172
Model: D169
Pret: 3690 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D170
Pret: 3990 Lei
Cruce (135x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D171
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D172
Pret: 2940 Lei
Cruce (110x50x8)
Postament (80x15x8)

Cruce Marmura Model D173 Cruce Marmura Model D174 Cruce Marmura Model D175 Cruce Marmura Model D176
Model: D173
Pret: 2640 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D174
Pret: 3090 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D175
Pret: 3850 Lei
Cruce (135x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D176
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D177 Cruce Marmura Model D178 Cruce Marmura Model D178 Cruce Marmura Model D180
Model: D177
Pret: 3030 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D178
Pret: 10490 Lei
Cruce (200x80x15)
Postament (0x0x0)

Model: D179
Pret: 2940 Lei
Cruce (105x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D180
Pret: 3090 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D181 Cruce Marmura Model D182 Cruce Marmura Model D183 Cruce Marmura Model D184
Model: D181
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D182
Pret: 2690 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D183
Pret: 4690 Lei
Cruce (125x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D184
Pret: 2690 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D185 Cruce Marmura Model D186 Cruce Marmura Model D187 Cruce Marmura Model D188
Model: D185
Pret: 3090 Lei
Cruce (120x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D186
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D187
Pret: 3260 Lei
Cruce (125x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D188
Pret: 3340 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D189 Cruce Marmura Model D190 Cruce Marmura Model D191 Cruce Marmura Model D192
Model: D189
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D190
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D191
Pret: 4190 Lei
Cruce (130x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D192
Pret: 3490 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D193 Cruce Marmura Model D194 Cruce Marmura Model D195 Cruce Marmura Model D196
Model: D193
Pret: 4050 Lei
Cruce (130x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D194
Pret: 2990 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D195
Pret: 2490 Lei
Cruce (90x50x8)
Postament (80x15x8)

Model: D196
Pret: 5490 Lei
Cruce (135x80x8)
Postament (110x15x8)

Cruce Marmura Model D197 Cruce Marmura Model D198 Cruce Marmura Model D199 Cruce Marmura Model D200
Model: D197
Pret: 5490 Lei
Cruce (135x75x8)
Postament (105x15x8)

Model: D198
Pret: 3640 Lei
Cruce (115x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D199
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D200
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D201 Cruce Marmura Model D202 Cruce Marmura Model D203 Cruce Marmura Model D204
Model: D201
Pret: 2490 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D202
Pret: 2390 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D203
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D204
Pret: 2490 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D205 Cruce Marmura Model D206 Cruce Marmura Model D207 Cruce Marmura Model D208
Model: D205
Pret: 2490 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D206
Pret: 2740 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D207
Pret: 3750 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D208
Pret: 3140 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D209 Cruce Marmura Model D210 Cruce Marmura Model D211 Cruce Marmura Model D212
Model: D209
Pret: 4690 Lei
Cruce (150x90x8)
Postament (95x15x8)

Model: D210
Pret: 2440 Lei
Cruce (95x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D211
Pret: 2490 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D212
Pret: 2790 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D213 Cruce Marmura Model D214 Cruce Marmura Model D215 Cruce Marmura Model D216
Model: D213
Pret: 3440 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D214
Pret: 3140 Lei
Cruce (120x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D215
Pret: 2440 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D216
Pret: 2940 Lei
Cruce (105x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D217 Cruce Marmura Model D218 Cruce Marmura Model D219 Cruce Marmura Model D220
Model: D217
Pret: 2560 Lei
Cruce (95x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D218
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D219
Pret: 10490 Lei
Cruce (160x90x8)
Postament (120x15x8)

Model: D220
Pret: 2440 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D221 Cruce Marmura Model D222 Cruce Marmura Model D223 Cruce Marmura Model D224
Model: D221
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D222
Pret: 3560 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D223
Pret: 3640 Lei
Cruce (120x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D224
Pret: 3490 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D225 Cruce Marmura Model D226 Cruce Marmura Model D227 Cruce Marmura Model D228
Model: D225
Pret: 2690 Lei
Cruce (105x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D226
Pret: 2590 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D227
Pret: 4090 Lei
Cruce (140x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D228
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D229 Cruce Marmura Model D230 Cruce Marmura Model D231 Cruce Marmura Model D232
Model: D229
Pret: 3640 Lei
Cruce (110x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D230
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D231
Pret: 2940 Lei
Cruce (120x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D232
Pret: 3090 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D233 Cruce Marmura Model D234 Cruce Marmura Model D235 Cruce Marmura Model D236
Model: D233
Pret: 2440 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D234
Pret: 2560 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D235
Pret: 2590 Lei
Cruce (90x52x8)
Postament (82x15x8)

Model: D236
Pret: 2640 Lei
Cruce (100x55x8)
Postament (85x15x8)

Cruce Marmura Model D237 Cruce Marmura Model D238 Cruce Marmura Model D239 Cruce Marmura Model D240
Model: D237
Pret: 10490 Lei
Cruce (150x90x15)
Postament (120x15x8)

Model: D238
Pret: 4190 Lei
Cruce (130x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D239
Pret: 3930 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D240
Pret: 3340 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D241 Cruce Marmura Model D242
Model: D241
Pret: 4090 Lei
Cruce (115x125x8)
Postament (155x15x8)

Model: D242
Pret: 6090 Lei
Cruce (130x120x8)
Postament (150x15x8)

Cruce Marmura Model D245 Cruce Marmura Model D246 Cruce Marmura Model D247 Cruce Marmura Model D248
Model: D245
Pret: 2690 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D246
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D247
Pret: 3440 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D248
Pret: 2390 Lei
Cruce (85x50x8)
Postament (80x15x8)

Cruce Marmura Model D249 Cruce Marmura Model D250 Cruce Marmura Model D250 Cruce Marmura Model D252
Model: D249
Pret: 3390 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D250
Pret: 6390 Lei
Cruce (140x90x10)
Postament (120x15x8)

Model: D252
Pret: 4990 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D253 Cruce Marmura Model D254 Cruce Marmura Model D255 Cruce Marmura Model D256
Model: D253
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D254
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D255
Pret: 3000 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D256
Pret: 2590 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D257 Cruce Marmura Model D258
Model: D257
Pret: 4990 Lei
Cruce (110x120x8)
Postament (150x15x8)

Model: D258
Pret: 4090 Lei
Cruce (115x125x8)
Postament (155x15x8)

Cruce Marmura Model D261 Cruce Marmura Model D262 Cruce Marmura Model D263 Cruce Marmura Model D264
Model: D261
Pret: 4690 Lei
Cruce (125x75x8)
Postament (105x15x8)

Model: D262
Pret: 2940 Lei
Cruce (100x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D263
Pret: 2760 Lei
Cruce (95x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D264
Pret: 2760 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D265 Cruce Marmura Model D266 Cruce Marmura Model D267 Cruce Marmura Model D268
Model: D265
Pret: 2740 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D266
Pret: 5490 Lei
Cruce (135x80x8)
Postament (110x15x8)

Model: D267
Pret: 9990 Lei
Cruce (150x90x10)
Postament (120x15x8)

Model: D268
Pret: 3890 Lei
Cruce (115x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D269 Cruce Marmura Model D270 Cruce Marmura Model D271 Cruce Marmura Model D272
Model: D269
Pret: 2690 Lei
Cruce (100x58x8)
Postament (88x15x8)

Model: D270
Pret: 2390 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D271
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D272
Pret: 2490 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D273 Cruce Marmura Model D274 Cruce Marmura Model D275 Cruce Marmura Model D276
Model: D273
Pret: 2490 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D274
Pret: 2740 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D275
Pret: 3750 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D276
Pret: 2490 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D277 Cruce Marmura Model D278 Cruce Marmura Model D278 Cruce Marmura Model D280
Model: D277
Pret: 3140 Lei
Cruce (120x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D278
Pret: 2440 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D279
Pret: 2940 Lei
Cruce (105x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D280
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D281 Cruce Marmura Model D282 Cruce Marmura Model D283 Cruce Marmura Model D284
Model: D281
Pret: 2590 Lei
Cruce (90x52x8)
Postament (82x15x8)

Model: D282
Pret: 10490 Lei
Cruce (150x90x8)
Postament (120x15x8)

Model: D283
Pret: 2590 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D284
Pret: 2990 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D285 Cruce Marmura Model D286 Cruce Marmura Model D287 Cruce Marmura Model D288
Model: D285
Pret: 3640 Lei
Cruce (120x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D286
Pret: 3490 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D287
Pret: 2690 Lei
Cruce (105x55x8)
Postament (95x15x8)

Model: D288
Pret: 2590 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Cruce Marmura Model D289 Cruce Marmura Model D290 Cruce Marmura Model D291 Cruce Marmura Model D292
Model: D289
Pret: 3090 Lei
Cruce (110x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D290
Pret: 2940 Lei
Cruce (95x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D291
Pret: 2640 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D292
Pret: 2690 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D293 Cruce Marmura Model D294 Cruce Marmura Model D295 Cruce Marmura Model D296
Model: D293
Pret: 2940 Lei
Cruce (120x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D294
Pret: 3090 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D295
Pret: 2740 Lei
Cruce (100x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D296
Pret: 2360 Lei
Cruce (95x55x8)
Postament (85x15x8)

Cruce Marmura Model D297 Cruce Marmura Model D298 Cruce Marmura Model D299 Cruce Marmura Model D300
Model: D297
Pret: 5690 Lei
Cruce (135x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D298
Pret: 2640 Lei
Cruce (100x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D299
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D300
Pret: 4190 Lei
Cruce (130x70x8)
Postament (100x15x8)

Cruce Marmura Model D301 Cruce Marmura Model D302 Cruce Marmura Model D303 Cruce Marmura Model D304
Model: D301
Pret: 3890 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D302
Pret: 2490 Lei
Cruce (80x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D303
Pret: 3340 Lei
Cruce (125x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D304
Pret: 3340 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D305 Cruce Marmura Model D306 Cruce Marmura Model D307 Cruce Marmura Model D308
Model: D305
Pret: 4690 Lei
Cruce (125x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D306
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D307
Pret: 2490 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D308
Pret: 2690 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D309 Cruce Marmura Model D310 Cruce Marmura Model D311 Cruce Marmura Model D312
Model: D309
Pret: 3440 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D310
Pret: 2360 Lei
Cruce (85x50x8)
Postament (80x15x8)

Model: D311
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D312
Pret: 3390 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D313 Cruce Marmura Model D314 Cruce Marmura Model D316
Model: D313
Pret: 4990 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D314
Pret: 10490 Lei
Cruce (120x130x12)
Postament (160x15x8)

Model: D316
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D317 Cruce Marmura Model D318 Cruce Marmura Model D319 Cruce Marmura Model D320
Model: D317
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D318
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D319
Pret: 3490 Lei
Cruce (130x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D320
Pret: 3090 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D321 Cruce Marmura Model D322 Cruce Marmura Model D323 Cruce Marmura Model D324
Model: D321
Pret: 2940 Lei
Cruce (120x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D322
Pret: 4690 Lei
Cruce (125x75x8)
Postament (105x15x8)

Model: D323
Pret: 3950 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D324
Pret: 2990 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D325 Cruce Marmura Model D326 Cruce Marmura Model D327 Cruce Marmura Model D328
Model: D325
Pret: 5490 Lei
Cruce (135x80x8)
Postament (110x15x8)

Model: D326
Pret: 2640 Lei
Cruce (100x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D327
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D328
Pret: 5590 Lei
Cruce (140x75x8)
Postament (105x15x8)

Cruce Marmura Model D329 Cruce Marmura Model D330 Cruce Marmura Model D331 Cruce Marmura Model D332
Model: D329
Pret: 2590 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (75x15x8)

Model: D330
Pret: 2590 Lei
Cruce (100x65x8)
Postament (80x15x8)

Model: D331
Pret: 3190 Lei
Cruce (110x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D332
Pret: 1490 Lei
Cruce (85x40x5)
Postament (65x13x5)

Cruce Marmura Model D333 Cruce Marmura Model D334 Cruce Marmura Model D335 Cruce Marmura Model D336
Model: D333
Pret: 3090 Lei
Cruce (65x65x20)

Model: D334
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D335
Pret: 2490 Lei
Cruce (80x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D336
Pret: 2470 Lei
Cruce (100x55x8)
Postament (85x15x8)

Cruce Marmura Model D337 Cruce Marmura Model D338 Cruce Marmura Model D339 Cruce Marmura Model D340
Model: D337
Pret: 3340 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D338
Pret: 3490 Lei
Cruce (130x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D339
Pret: 3640 Lei
Cruce (120x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D340
Pret: 3560 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D341 Cruce Marmura Model D342 Cruce Marmura Model D343 Cruce Marmura Model D344
Model: D341
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D342
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D343
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D344
Pret: 2940 Lei
Cruce (100x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D345 Cruce Marmura Model D346 Cruce Marmura Model D347 Cruce Marmura Model D348
Model: D345
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D346
Pret: 3340 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D347
Pret: 3640 Lei
Cruce (120x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D348
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D349 Cruce Marmura Model D350 Cruce Marmura Model D351 Cruce Marmura Model D352
Model: D349
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D350
Pret: 2640 Lei
Cruce (100x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D351
Pret: 15490 Lei
Cruce (170x100x8)
Postament (130x15x8)

Model: D352
Pret: 3490 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D353 Cruce Marmura Model D354 Cruce Marmura Model D355 Cruce Marmura Model D356
Model: D353
Pret: 3090 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D354
Pret: 3900 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D355
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D356
Pret: 4170 Lei
Cruce (130x70x8)
Postament (100x15x8)

Cruce Marmura Model D357 Cruce Marmura Model D358 Cruce Marmura Model D359 Cruce Marmura Model D360
Model: D357
Pret: 3340 Lei
Cruce (125x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D358
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D359
Pret: 2940 Lei
Cruce (105x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D360
Pret: 3490 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D361 Cruce Marmura Model D362 Cruce Marmura Model D363 Cruce Marmura Model D364
Model: D361
Pret: 3490 Lei
Cruce (110x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D362
Pret: 2770 Lei
Cruce (110x50x8)
Postament (80x15x8)

Model: D363
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D364
Pret:2510 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D365 Cruce Marmura Model D366 Cruce Marmura Model D367 Cruce Marmura Model D368
Model: D365
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D366
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D367
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D368
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D369 Cruce Marmura Model D370 Cruce Marmura Model D371 Cruce Marmura Model D372
Model: D369
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D370
Pret: 1790 Lei
Cruce (85x45x5)
Postament (72x15x8)

Model: D371
Pret: 3340 Lei
Cruce (110x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D372
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D373 Cruce Marmura Model D374 Cruce Marmura Model D375 Cruce Marmura Model D376
Model: D373
Pret: 2640 Lei
Cruce (105x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D374
Pret: 2440 Lei
Cruce (100x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D375
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D376
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D377 Cruce Marmura Model D378 Cruce Marmura Model D378 Cruce Marmura Model D380
Model: D377
Pret: 2640 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D378
Pret: 2290 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D379
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D380
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (55x15x8)

Cruce Marmura Model D381 Cruce Marmura Model D382 Cruce Marmura Model D383 Cruce Marmura Model D384
Model: D381
Pret: 2590 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D382
Pret: 2440 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D383
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D384
Pret: 3260 Lei
Cruce (115x65x8)
Postament (95x15x8)

Cruce Marmura Model D385 Cruce Marmura Model D386 Cruce Marmura Model D387 Cruce Marmura Model D388
Model: D385
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D386
Pret: 2390 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D387
Pret: 2390 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D388
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D389 Cruce Marmura Model D390 Cruce Marmura Model D391 Cruce Marmura Model D392
Model: D389
Pret: 3490 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D390
Pret: 3370 Lei
Cruce (125x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D391
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x50x8)
Postament (80x15x8)

Model: D392
Pret: 2690 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D393 Cruce Marmura Model D394 Cruce Marmura Model D395 Cruce Marmura Model D396
Model: D393
Pret: 3670 Lei
Cruce (120x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D394
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D395
Pret:2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D396
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D397 Cruce Marmura Model D398 Cruce Marmura Model D399 Cruce Marmura Model D400
Model: D397
Pret: 3340 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D398
Pret: 3890 Lei
Cruce (120x90x8)
Postament (120x15x8)

Model: D399
Pret: 5590 Lei
Cruce (140x75x8)
Postament (105x15x8)

Model: D400
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D401 Cruce Marmura Model D402 Cruce Marmura Model D403 Cruce Marmura Model D404
Model: D401
Pret: 3490 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D402
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D403
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D404
Pret: 3340 Lei
Cruce (125x70x8)
Postament (100x15x8)

Cruce Marmura Model D405 Cruce Marmura Model D406 Cruce Marmura Model D407 Cruce Marmura Model D408
Model: D405
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x55x8)
Postament (85x15x8)

Model: D406
Pret: 3340 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D407
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D408
Pret: 3930 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D409 Cruce Marmura Model D410 Cruce Marmura Model D412
Model: D409
Pret: 2940 Lei
Cruce (100x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D410
Pret: 5490 Lei
Cruce (130x175x8)
Postament (205x15x8)

Model: D412
Pret: 2940 Lei
Cruce (105x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D413 Cruce Marmura Model D413
Model: D413
Pret: 8490 Lei
Cruce (130x140x8)
Postament (170x15x8)

Cruce Marmura Model D414 Cruce Marmura Model D415 Cruce Marmura Model D416 Cruce Marmura Model D417
Model: D414
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D415
Pret: 2940 Lei
Cruce (100x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D416
Pret: 3640 Lei
Cruce (130x65x8)
Postament (95x15x8)

Model: D417
Pret: 2360 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D418 Cruce Marmura Model D419 Cruce Marmura Model D420 Cruce Marmura Model D421
Model: D418
Pret: 2440 Lei
Cruce (100x50x8)
Postament (80x15x8)

Model: D419
Pret: 2740 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D420
Pret: 4090 Lei
Cruce (130x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D421
Pret: 3260 Lei
Cruce (120x60x8)
Postament (90x15x8)

Cruce Marmura Model D422 Cruce Marmura Model D423 Cruce Marmura Model D424 Cruce Marmura Model D425
Model: D422
Pret: 5190 Lei
Cruce (130x70x8)
Postament (100x15x8)

Model: D423
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D424
Pret: 2560 Lei
Cruce (90x60x8)
Postament (90x15x8)

Model: D425
Pret: 2990 Lei
Cruce (115x55x8)
Postament (85x15x8)

cruci marmura

© 2023 - S.C. Roca Art S.R.L