cruce marmura model 643 cruce marmura model 644 cruce marmura model 645

Stoc 643
Pret Vechi: 1800 Lei
Pret: 990 Lei
Parti Componente:
Cruce (104x55
x8)
Postament (L=80cm ; l=14cm ; h=8cm)

Stoc 644
Pret Vechi: 1600 Lei
Pret: 890 Lei
Parti Componente:
Cruce (100x60x8)
Postament (L=85cm ; l=14cm ; h=8cm)

Stoc 645
Pret Vechi: 1500 Lei
Pret: 790 Lei
Parti Componente:
Cruce (96x60x6)
Postament (L=85cm ; l=14cm ; h=8cm)

cruce marmura model 646 cruce marmura model 647 cruce marmura model 648

Stoc 646
Pret Vechi: 1600 Lei
Pret: 890 Lei
Parti Componente:
Cruce (95x58
x8)
Postament (L=85cm ; l=14cm ; h=8cm)

Stoc 647
Pret Vechi: 1800 Lei
Pret: 990 Lei
Parti Componente:
Cruce (103x59x8)
Postament (L=85cm ; l=14cm ; h=8cm )

Stoc 648
Pret Vechi: 1500 Lei
Pret: 790 Lei
Parti Componente:
Cruce (95x54x6)
Postament (L=80cm ; l=10cm ; h=6cm)

cruce marmura model 649 cruce marmura model 503 cruce marmura model 508

Stoc 649
Pret Vechi: 2700 Lei
Pret: 1490 Lei
Parti Componente:
Cruce (115x77
x8)
Postament (L=100cm ; l=14cm ; h=8cm)

Stoc 503
Pret Vechi: 2000 Lei
Pret: 1090 Lei
Parti Componente:
Cruce (110x60x8)
Postament (L=85cm ; l=14cm ; h=8cm)

Stoc 508
Pret Vechi: 1800 Lei
Pret: 990 Lei
Parti Componente:
Cruce (103x64x6)
Postament (L=90cm ; l=10cm ; h=6cm)

cruce marmura model 516 cruce marmura model 519 cruce marmura model 520

Stoc 516
Pret Vechi: 1500 Lei
Pret: 790 Lei
Parti Componente:
Cruce (93x53
x8)
Postament (L=80cm ; l=14cm ; h=8cm)

Stoc 519
Pret Vechi: 1600 Lei
Pret: 890 Lei
Parti Componente:
Cruce (92x58x8)
Postament (L=85cm ; l=14cm ; h=8cm )

Stoc 520
Pret Vechi: 1500 Lei
Pret: 690 Lei
Parti Componente:
Cruce (100x55x6)
Postament (L=80cm ; l=10cm ; h=6cm)

cruce marmura model 524 cruce marmura model 529 cruce marmura model 531

Stoc 524
Pret Vechi: 2000 Lei
Pret: 1090 Lei
Parti Componente:
Cruce (107x54
x8)
Postament (L=80cm ; l=14cm ; h=8cm)

Stoc 529
Pret Vechi: 1600 Lei
Pret: 790 Lei
Parti Componente:
Cruce (100x57x6)
Postament (L=85cm ; l=10cm ; h=6cm )

Stoc 531
Pret Vechi: 2000 Lei
Pret: 1090 Lei
Parti Componente:
Cruce (108x50x8)
Postament (L=75cm ; l=14cm ; h=8cm)

cruce marmura model 650

Stoc 650
Pret Vechi: 2300 Lei
Pret: 1290 Lei
Parti Componente:
Cruce (93x93x5)
Postament (L=115cm ; l=10cm ; h=6cm )