cruce marmura model 624 cruce marmura model 629 cruce marmura model 637

Stoc 624
Pret Vechi: 1600 Lei
Pret: 790 Lei
Parti Componente:
Cruce (100x45x6)
Postament (L=65cm ; l=10cm ; h=6cm)

Stoc 629
Pret Vechi: 2700 Lei
Pret: 1490 Lei
Parti Componente:
Cruce (136x55x8)
Postament (L=80cm ; l=14cm ; h=8cm)

Stoc 637
Pret Vechi: 1600 Lei
Pret: 890 Lei
Parti Componente:
Cruce (96x49x8)
Postament (L=75cm ; l=14cm ; h=8cm)

cruce marmura model 634 cruce marmura model 635 cruce marmura model 636

Stoc 634
Pret Vechi: 1800 Lei
Pret: 990 Lei
Parti Componente:
Cruce (105x56x8)
Postament (L=80cm ; l=14cm ; h=8cm)

Stoc 635
Pret Vechi: 2500 Lei
Pret: 1390 Lei
Parti Componente:
Cruce (120x59x8)
Postament (L=85cm ; l=14cm ; h=8cm)

Stoc 636
Pret Vechi: 1800 Lei
Pret: 990 Lei
Parti Componente:
Cruce (106x65x8)
Postament (L=90cm ; l=14cm ; h=8cm)

cruce marmura model 640 cruce marmura model 641 cruce marmura model 642

Stoc 640
Pret Vechi: 2300 Lei
Pret: 1290 Lei
Parti Componente:
Cruce (115x60x9)
Postament (L=85cm ; l=14cm ; h=8cm)

Stoc 641
Pret Vechi: 2700 Lei
Pret: 1490 Lei
Parti Componente:
Cruce (137x60x8)
Postament (L=85cm ; l=14cm ; h=8cm)

Stoc 642
Pret Vechi: 2000 Lei
Pret: 1090 Lei
Parti Componente:
Cruce (109x60x6)
Postament (L=85cm ; l=10cm ; h=6cm)

cruce marmura model 646 cruce marmura model 647 cruce marmura model 648

Stoc 646
Pret Vechi: 1600 Lei
Pret: 890 Lei
Parti Componente:
Cruce (95x58
x8)
Postament (L=85cm ; l=14cm ; h=8cm)

Stoc 647
Pret Vechi: 1800 Lei
Pret: 990 Lei
Parti Componente:
Cruce (103x59x8)
Postament (L=85cm ; l=14cm ; h=8cm )

Stoc 648
Pret Vechi: 1500 Lei
Pret: 790 Lei
Parti Componente:
Cruce (95x54x6)
Postament (L=80cm ; l=10cm ; h=6cm)

cruce marmura model 649 cruce marmura model 503 cruce marmura model 519

Stoc 649
Pret Vechi: 2800 Lei
Pret: 1890 Lei
Parti Componente:
Cruce (115x77
x8)
Postament (L=100cm ; l=14cm ; h=8cm)

Stoc 503
Pret Vechi: 2000 Lei
Pret: 1090 Lei
Parti Componente:
Cruce (110x60x8)
Postament (L=85cm ; l=14cm ; h=8cm)

Stoc 519
Pret Vechi: 1600 Lei
Pret: 890 Lei
Parti Componente:
Cruce (92x58x8)
Postament (L=85cm ; l=14cm ; h=8cm)